Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814

Forside

Om siden

Konventioner

Kolonnebeskrivelser

Oversigt

Søgetips

Sogn:

Funktion:

Fornavn:

Efternavn:

Ægtefælle:

Bopæl/beskr.:

Barn:

Sidenr:

År: Fra - Til

-

Søgetips

Wildcardsymbol er %, og det kan anvendes i felterne fornavn, efternavn, ægtefælle, bopæl og barn. Det er muligt at indsætte wildcard både før, midt i og efter tekst.

Generelt gælder det, at der i søgefelterne fornavn, efternavn, ægtefælle, bopæl og barn automatisk tilføjes et wildcard efter det indtastede. Det vil sige, at hvis man ønsker at udsøge Lars Hansen, kan man i princippet nøjes med at søge på L i fornavn og H i efternavn - dette vil naturligvis gøre at man også udsøger Leutnant Henrichsen eller andre personer hvis fornavn starter med L og hvis efternavn starter med H.

I årstalfelterne kan man indtaste årstal enten i "fra" feltet for at begrænse årstallet nedadtil, i "til" feltet for at begrænse søgningen opadtil, eller i begge felter for at begrænse søgningen til en bestemt periode. Hvis intet angives søges der i hele perioden. Ønsker man at søge oplysninger fra et år alene, indtastes det samme årstal i begge felter.

I mange sogne bruger man to eller flere bøger i løbet af perioden. Det opgivne sidenummer i registeret, må derfor sammenholdes med det aktuelle årstal, når man søger i orginalen.

Ønsker man efter en søgning, at sortere resultatet efter en bestemt type observation (normalt er der sorteret efter årstal), klikkes på kolonneoverskriften.

Ved "klik" på plusset til venstre i resultattabellen vises den enkelte registrering med større skrift.

Systemet er begrænset til kun at give svar ved søgninger med færre end 100 hits.

Har du spørgsmål vedr. søgning eller til det tekniske er du velkommen til at sende en email til lars (snabel-a) wichmann (punktum) dk.