Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814

Forside

Om siden

Konventioner

Kolonnebeskrivelser

Oversigt

Søgetips

Sogn:

Funktion:

Fornavn:

Efternavn:

Ægtefælle:

Bopæl/beskr.:

Barn:

Sidenr:

År: Fra - Til

-

Kolonnebeskrivelser

Generelt om alle kolonner gælder, at de er opbygget med et på forhånd fastsat maksimalt antal tegn, og hvad der ikke er plads til , kommer ikke med. Når et barn fx er døbt et dobbeltnavn Jacob Michael eller Susanne Elisabeth mangler der plads, og der vil i kolonnen stå "Jacob Micha" eller "Susanne Eli". Hvad man ikke måtte finde i registeret, må søges i orginalen.

Årstal

Årstal

Dato

Da kirkebogsførerne i flæng anvender tidsangivelser i både kalenderår og kirkeår, er de sidste af hensyn til overskueligheden søgt omsat via "Bauer"s kalender.

Funktion

Ved 'andet' svarer anvendelsen af de efterfølgende rubrikker ikke til forskriften.

Fornavne

Se konventioner

Efternavne

Se konventioner

Bopæl/beskrivelse

Bopæl / supplerende oplysninger fra teksten i kirkebogen: Erhverv, ægteskabelig status m.m.

Anmærkning 1

Yderligere, evt. undertegnedes supplement, evt hentet fra skifte - hvilket fremgår af et 'SK' i kolonne Anm.2. Hvis der står '*', betyder det manglende eller usikker datoangivelse.

Barns navn

Se konventioner

Introduktionsdato

Denne dato ligger sædvanligvis indenfor en 3 mdrs.periode fra fødslen og er næsten altid efter dåben. Ved at sammenligne identificationerne fås undertiden nyttige oplysninger. Ved en dåb er faderen eksempelvis Jens Jensen. Ved den efterfølgende introduktion er konen kaldt"Jens Smeds" Jens Jensen og Jens Smed er altså den samme!

Alder

Alder ved død (eller fx alder ved konfirmation).

Ægtefælle

Navn på hustru/ægtefælle/moder. Et (SK) sidst i denne kolonne betyder at der i BLS (Bornholmske Landdistrikters Skifteprotokol)er et skifte med tilknytning til de aktuelle personer.

Anmærkning 2

Supplerende oplysninger til foregående kolonner fx fol.side nr. for introduktion. Eller som for Rønnes vedkommende, hvor der er 2 sideløbende kirkebøger, præstens og klokkerens, og hvor man i denne kolonne finder angivet, sidenummer for samme begivenhed i klokkerens bog (et k-nummer).

Vielsesdato

Er trolovelse og vielse noteret samme dato, er enten den ene ikke noteret i kirkebogen, eller der foreligger en speciel tilladelse til vielse uden forudgående trolovelse. Ofte er der et tidsrum uger/måneder imellem trolovelse og vielse. Nogle præster har noteret vielsen på det samme sted i kirkebogen som trolovelsen, andre konsekvent kronologisk. Den i sidste kolonne angivne side i kirkebogen, refererer til det første (tidligste) notat.

Sidenr.

Folioside nummer i Kirkebogen.

Sognenavn

Kirke / sogn