Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814

Forside

Om siden

Konventioner

Kolonnebeskrivelser

Oversigt

Søgetips

Sogn:

Funktion:

Fornavn:

Efternavn:

Ægtefælle:

Bopæl/beskr.:

Barn:

Sidenr:

År: Fra - Til

-

Historisk oversigt

I historiens løb er flere kirkebøger brændt, fugtskadet, iturevet, eller det er sket at præsten ikke har noteret fx trolovelser i en periode. De eksisterende kirkebøger (og hermed også nærværende register) udgør således kun en delmængde af de oprindelige registreringer i perioden. At behæfte alle søgeresultater med noter vedr. omstændigheder der kan have påvirket søgeresultatet lader sig næppe gennemføre i praksis - hertil er årsager og fejlmuligheder for mangfoldige. Opnås overraskende søgeresultater, opfordres man - ganske som ved andre tvivlstilfælde - til at konsultere originalerne.


Herunder ses en sognevis oversigt over kirkebøgerne:

Aakirkeby

 • 1648-83 afskrift
 • 1683-86 mangler
 • 1687-1706 Tue Larsen Lyster
 • 1706-21 afskrift
 • indtil 1741 1. bog, uden sortering
 • 1742-1791 2. bog, uden sortering
 • 1791-1813 3. bog, uden sortering, 1813 udskilles Aaker

Pedersker

 • 1688-1764 1. bog, uden sortering
 • 1764-1813 2. bog, uden sortering

Poulsker

 • 1688-1813 1. bog, fra og med 1787 sorteret.
 • 1707-1732 mangler

Bodilsker

 • 1688-1779 1. bog, uden sortering (1690 mangler)
 • 1779-1814 2. bog, sorteret (vielser mangler 1797-98)

Nexø

 • 1688-1757 1. bog, uden sortering
 • 1757-1814 2. bog, sorteret

Ibsker

 • 1687-1767 1. bog, sorteret (begravelser mangler 1766-68)
 • 1768-1814 2. bog, sorteret

Svaneke

 • 1687-1770 1. bog, sorteret
 • 1770-1814 2. bog, sorteret

Østermarie

 • 1691-1752 1. bog, sorteret (vieleser mangler 1692-98)
 • 1653-1801 2. bog, sorteret
 • 1801-1813 3. bog, sorteret

Østerlars

 • 1701-1751 1. bog, uden sortering
 • 1752-1800 2. bog, sorteret
 • 1800-1813 3. bog, sorteret

Guhjem

 • 1702-1804 1. bog, uden sortering
 • 1804-1814 2. bog, sorteret

 • 1801-1815 1. bog, sorteret

Olsker

 • 1718-1760 1. bog, uden sortering (incl. Allinge)
 • 1760-1814 2. bog, sorteret

Allinge

 • 1718-1760 under Olsker
 • 1760-1814 1. bog, sorteret

Rutsker

 • 1697-1761 1. bog, uden sortering
 • 1762-1814 2. bog, sorteret

Hasle

 • 1698-1761 1. bog, uden sortering
 • 1762-1814 2. bog, sorteret

Klemensker

 • 1800-1814 1. bog, sorteret (lidt afskrift eksisterer)

Nyker

 • 1689-1771 1. bog, uden sortering
 • 1771-1815 2. bog, sorteret

Knudsker

 • 1687-1800 1. bog, uden sortering (1780-85) mangler)
 • 1800-1814 2. bog, sorteret

Nylars

 • 1687-1776 1. bog uden sortering
 • 1777-1814 2. bog sorteret

Vestermarie

 • 1728-1813 1. bog, sorteret

Rønne

 • 1736-1767 1. bog, (fra 1754 konfirmationer fra Knudsker)
 • 1765-1814 2. bog, sorteret
 • 1730-1814 tillige 5 bøger med klokkerens optegnelser