Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814

Forside

Om siden

Konventioner

Kolonnebeskrivelser

Oversigt

Søgetips

Sogn:

Funktion:

Fornavn:

Efternavn:

Ægtefælle:

Bopæl/beskr.:

Barn:

Sidenr:

År: Fra - Til

-

Register til Bornholmske Kirkebøger før 1814

Kirkebøger for disse år er en lang række forskellige skriveres registrering af kirkelige begivenheder i menigheden. Primært dåb, trolovelser, vielser, begravelser og introduktioner, samt nogle få skriftemål og andre begivenheder, som man har fundet anledning til at notere.

Da der i den tidsperiode, det drejer sig om, tilsyneladende ikke var faste regler for hvilke oplysninger, der skulle medtages, varierer oplysningernes art og omfang med de skiftende skrivere.

For på een gang at gøre dette register både rimeligt fyldestgørende og samtidig overskueligt,- og ikke mindst anvendeligt ved EDB-søgning- har det været hensigtsmæssigt med visse standardiseringer.

Hvad man ikke måtte finde i registeret, må søges i orginalen. Ikke mindst også fordi der under udarbejdelsen af registeret er utallige muligheder for at fejl opstår. Dette register kan derfor på ingen måde erstatte Kirkebogen, kun lette søgningen i denne.

Alle henvendelser vedr. www.kirkebog.dk skal sendes til lars (snabel-a) wichmann (punktum) dk.