Register over Bornholmske Kirkebøger før 1814

Forside

Om siden

Konventioner

Kolonnebeskrivelser

Oversigt

Søgetips

Sogn:

Funktion:

Fornavn:

Efternavn:

Ægtefælle:

Bopæl/beskr.:

Barn:

Sidenr:

År: Fra - Til

-

Velkommen til www.kirkebog.dk

Dette website indeholder et register over kirkebogsoptegnelser for de bornholmske sogne i perioden før 1814. Baggrunden for websitet er, at undertegnede over en årerække har arbejdet med at læse micro-kort af de oprindelige håndskrevne kirkebøger, og løbende indtastet en del af oplysningerne herfra i en database. Sognevise udskrifter fra databasen har hidtil fungeret som et hjælpemiddel indenfor slægtsforskning på Bornholms Lokalhistoriske Arkiv, idet sådanne udskrifter er langt mere overskuelige og nemmere at gå til end den gotiske håndskrift i de originale kirkebøger.

Formålet med denne hjemmeside er dels at samle kirkebogsregistreringerne for alle de bornholmske sogne i een database, og dels at gøre denne tilgængelig via internettet. Bemærk dog, at dette register på ingen måde kan erstatte originalteksterne, kun lette udsøgningen af bestemte oplysninger.

Brugere af registeret opfordres til løbende at underrette undertegnede, når divergens imellem register og orginal måtte forekomme (så fejlene kan blive rettet).

Oplysningerne på disse sidder er Copyright © 2002 Jens Wichmann Hansen. Kopiering og/eller gengivelse af materialet er ikke tilladt, ligesom enhver form for kommerciel udnyttelse ikke er tilladt.

God fornøjelse!

Stenseby

Jens Wichmann Hansen